1. AUDIT FINANCIAR

Rolul nostru este acela de a spori increderea utilizatorului in informatia contabila si ca situatiile financiare prezinta fidel situatia patrimoniului si rezultatele obtinute de clientul nostru.

Prioritatea noastra este sa oferim servicii de audit de inalta calitate bazate pe :

 • Credibilitate
 • Independenta
 • Obiectivitate
 • Competenta si diligenta profesional
 • Lucrul in echipa
 • Confidentialitate

Servicii oferite :

 • Servicii de audit al situatiilor financiare anuale conform Standardele Internationale de Audit emise de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC).
 • Servicii de audit pentru societati comerciale deschise pe piata de capital cu obligatii de raportare catre CNVM.
 • Misiuni de audit cu scop special in conformitate cu Standardul International de Audit ISA 800.
 • Servicii de audit a situatilor financiare consolidate conform reglementarilor contabile aplicabile.

2. AUDIT INTERN

In calitate de auditor intern, noi sprijinim conducerea clientului in identificarea si evaluarea riscurilor semnificative, precum si in mentinerea unui sistem de control adecvat.

Prin constatarile si recomandarile facute constituim o linie de aparare efectiva impotriva fraudei, dar suntem interesati si de celelalte laturi ale afacerii : eficacitatea si eficienta operatiilor, raportarea financiara, conformitatea cu cerintele legale, etc.

In calitate de auditor intern, noi indeplinim urmatoarele atributii:

 • elaboram Normele Metodologice specifice (Carta de Audit Antern, Manualul de Audit Intern);
 • elaboram Proiectul planului anual de audit intern;
 • intocmim dosarele de audit si documentele de lucru ;
 • intocmim ghidurile profesionale;
 • efectuam activitatea de audit intern ;
 • raportam periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile de audit;
 • elaboram raportul anual al activitatii de audit intern.


3. CONSULTANTA

- CONSULTANTA FISCALA

Intr-o tara in care legislatia fiscala este foarte interpretabila, consultantii fiscali sunt cei mai in masura sa sprijine clientii in buna intelegere si aplicare a legislatiei in vigoare.
In calitate de consultanti fiscali :

 • acordam servicii profesionale privind asistenta de specialitate la întocmirea declaratiilor de impozite si taxe;
 • asistenta pe probleme fiscale;
 • asistenta privind creantele bugetare: amenzi, penalitati si majorari, etc;
 • reprezentare în fata organelor fiscale;
 • reprezentare în fata organelor judecatoresti.

- CONSULTANTA FINANCIAR - CONTABILA

Noi prestam urmatoarele servicii:

 • asistenta la organizarea evidentei contabile;
 • servicii de compilare: intocmirea situatiilor financiare anuale;
 • revizuirea conturilor anuale ale clientilor.

- CONSULTANTA PENTRU MANAGEMENT

Oferim servicii in ceea ce priveste:

 • sistemul informatic financiar – contabil al societatii;
 • studii de piata si de fezabilitate;
 • planuri de afaceri ;
 • recrutare a personalului financiar – contabil ;
 • organizarea activitatii financiar – contabile.

- CONSULTANTA PENTRU COMPANIILE ROMANESTI PRIVIND FINANTARILE UNIUNII EUROPENE

 • asistarea societatii in intregul proces de pregatire a proiectului, inclusiv completarea si depunerea aplicatiei pentru fonduri ;
 • pregatirea studiului initial de fezabilitate si a planului de afaceri ;
 • ghidarea procesului de management al proiectului, rapoartele intermediare si finale, diseminarea corecta a rezultatului proiectului.

4. EVALUARI

Prin evaluatorii sai, membri A.N.E.V.A.R., Buleandra Romica si Barbulescu Geanina, RBC CONSULTING & AUDIT SRL efectueaza cu profesionalism evaluari ale societatilor sau ale afacerii acestora.
Avem abilitatea de a selecta acele metode si proceduri de evaluare recunoscute, care pot asigura credibilitatea valorilor propuse in rapoartele de evaluare.


5. CONTABILITATE

Profesionistii nostri contabili obtin informatii pertinente pe baza rationamentului profesional care sunt utilizate de clienti in prcesul lor decizional.
Constienti fiind de presiunea fiscala accentuata asupra firmelor, ei nu au un comportament pasiv, nu se rezuma numai la obtinerea unor informatii contabile, ci identifica tendintele si ofera solutii financiar – contabile optime pentru clientii nostri.

 
     
    © SC RBC CONSULTING & AUDIT SRL 2008, All Rights Reserved.