AUDIT FINANCIAR

Rolul nostru este acela de a spori increderea utilizatorului in informatia contabila si ca situatiile financiare prezinta fidel situatia patrimoniului si rezultatele obtinute de clientul nostru.

Prioritatea noastra este sa oferim servicii de audit de inalta calitate bazate pe :

  • Credibilitate
  • Independenta
  • Obiectivitate
  • Competenta si diligenta profesional
  • Lucrul in echipa
  • Confidentialitate

Servicii oferite :

  • Servicii de audit al situatiilor financiare anuale conform Standardele Internationale de Audit emise de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC).
  • Servicii de audit pentru societati comerciale deschise pe piata de capital cu obligatii de raportare catre CNVM.
  • Misiuni de audit cu scop special in conformitate cu Standardul International de Audit ISA 800.
  • Servicii de audit a situatilor financiare consolidate conform reglementarilor contabile aplicabile.
 
     
    © SC RBC CONSULTING & AUDIT SRL 2008, All Rights Reserved.