AUDIT INTERN

In calitate de auditor intern, noi sprijinim conducerea clientului in identificarea si evaluarea riscurilor semnificative, precum si in mentinerea unui sistem de control adecvat.

Prin constatarile si recomandarile facute constituim o linie de aparare efectiva impotriva fraudei, dar suntem interesati si de celelalte laturi ale afacerii : eficacitatea si eficienta operatiilor, raportarea financiara, conformitatea cu cerintele legale, etc.

In calitate de auditor intern, noi indeplinim urmatoarele atributii:

  • elaboram Normele Metodologice specifice (Carta de Audit Antern, Manualul de Audit Intern);
  • elaboram Proiectul planului anual de audit intern;
  • intocmim dosarele de audit si documentele de lucru ;
  • intocmim ghidurile profesionale;
  • efectuam activitatea de audit intern ;
  • raportam periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile de audit;
  • elaboram raportul anual al activitatii de audit intern.
 
     
    © SC RBC CONSULTING & AUDIT SRL 2008, All Rights Reserved.